وانت RENAULT EXPRESS جدید: وانت کاربردی و کارآمد

ایمنی پیشرفته با کمک نظارت دید عقب، سیستم‌هایی برای بهبود دید نقاط کور و پای مطمئن‌تر در جاده با کنترل پایداری ضربه‌گیر.منبع

ون اکسپرس جدید: 5 ویژگی که باید به خاطر بسپارید!