120 سال است که رنو زندگی را برای مشتریان خود آسان کرده است

در 120 سال گذشته، رنو هرگز در قلب انتظارات، برای مشتریان بزرگتر و دورتر، قرار گرفتن در قلب زندگی خودرویی و آرزوهای آن، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تغییرات اجتماعی دنیایی که عاشق جابجایی است، متوقف نشده است. آزادی حرکت، سفر، تعهد هر روز ضروری‌تر شده است. طول عمر رنو بر اساس درک سبک زندگی و کاربردها، تمایل به قرار دادن مردم در قلب دنیای خودرو و فنی شکل گرفته است.

رنو از زمان پیدایش چه بوده است؟ وسیله نقلیه ای که با ارزش ها مشخص شده است، ارجاعی که شور، اکتشاف، خانواده، کار، اوقات فراغت، رهایی…منبع


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: