Clio Rally3: شما را در 15 ژانویه می بینیم

این مدل در طول بیست و دو روز کامل آزمایش، بیش از 2500 کیلومتر را روی آسفالت و بیش از 2000 کیلومتر را روی سنگریزه با سطوح بسیار امیدوارکننده عملکرد و قابلیت اطمینان طی کرده است. هشت راننده و یازده کمک راننده، باتجربه یا از Clio Trophy France Asphalt and Gravel، در تست‌های این نسخه شرکت کردند که مشتاق تایید FIA Rally3، یک سکوی پرشی واقعی برای وسایل نقلیه چهار چرخ محرک در رالی هرم بین‌المللی است. فدراسیون خودرو.

در حالی که منتظر ارائه رسمی آن در یکشنبه 15 ژانویه 2023 در Circuit du Pas de la Casa (آندورا هستید)، Clio Rally3 را در عمل در زیر کشف کنید.منبع برنامه توسعه اولیه نسخه رالی 3 رنو کلیو که در 24 می 2022 آغاز شد، چند روز پیش در اسپانیا به پایان رسید.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: